nieuws

09 mrt 2011, 14:02

Geestelijke ‘ouders’ Kabelbaan Groningen: niet VVD maar Groningen City Club

De kabelbaan in Groningen begint plotseling in het brandpunt van de belangstelling te komen. De Groningen City Club lanceerde het voorstel om de Kabelbaan door te trekken tot het Groninger Forum. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: de binnenstad krijgt een nieuwe constante aanvoer van bezoekers. En het Groninger Forum krijgt ook veel publiek. Een van de voorstanders van dit kabelbaan-plan is de VVD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD heeft het plan voor een kabelbaan steeds omarmd. Dat wil niet zeggen – zo laat de VVD in Groningen weten – dat men nu ook meteen voor het Groninger Forum is. Wat dat betreft staat de VVD nog steeds op het standpunt dat eerst het advies van de Commissie Terlouw moet worden afgewacht om te zorgen voor een commerciëlere invulling. Maar het kabelbaanplan maakt de kans op realisatie van het Groninger Forum er in elk geval niet slechter op, zo vindt ook de VVD.


In de media, en ook bij de GIC, maakten we melding van de enthousiaste steun van VVD-gemeenteraadslid Jan Evenhuis voor het kabelbaan-plan.  Daarbij werd ook gemeld dat Jan Evenhuis de geestelijk vader van de kabelbaan zou zijn. Dat is echter een misverstand.

Geestelijke ouders


Het plan voor de Kabelbaan is een idee van de vroegere voorzitter van de Groningen City Club, Theo Venema, samen met journaliste Annette Jonkhof, die de redactie verzorgde van het blad City Scoop van de Groningen City Club.


‘Het initiatief dateert van kort na het referendum over de Grote Markt Noordzijde. Tijdens dat referendum werden de plannen na de actie “Geen gat in de Grote Markt”, afgewezen. Annette en ik dachten: nu dit niet doorgaat moeten we iets anders verzinnen. En zo kwamen we op het idee om een kabelbaan over de Oosterhaven aan te laten leggen. Dat was al in het jaar 2001’, zo herinnert Theo Venema zich.


Later werd er een rapport gemaakt over de vraag hoe de binnenstad het beste zou kunnen profiteren van de komst van Ikea. Daarin werd ook gemeld dat het slim zou zijn om Ikea-bezoekers met een kabelbaan naar de binnenstad te laten gaan. Vervolgens werd het initiatief opgepakt door het Vervoer Coördinatie Centrum van de provincie Groningen (VCC). De oorspronkelijke tekening van de kabelbaan over de Oosterhaven hangt nog steeds op het kantoor van de Groningen City Club.


Op zeker moment ging ook Marketing Groningen achter het plan staan, en het UMCG liet weten die kabelbaan als een slimme manier te beschouwen om patiënten en bezoekers te ontvangen.


‘Een jaar of drie , vier geleden pakte ook de VVD het plan enthousiast op. Die partij organiseerde toen samen met de Groningen City Club een voorlichtingsbijeenkomst over de kabelbaan in Huize Maas’, aldus Theo Venema. Volgens hem is raadslid Jan Evenhuis een enthousiast pleitbezorger gebleken voor de plannen. Maar de geestelijke vader, nee: dat was hij niet, dat is een vergissing in de media. Die nu hopelijk is hersteld.