nieuws

07 jan 2003, 00:12

Geen wachtlijsten bij Jeugdzorg Groningen

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdzorg Groningen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak van maandag voor de medewerkers medegedeeld, dat de doelstellingen voor 2002 zijn gehaald. Jeugdzorg Groningen kende eind 2002 bijna geen wachtlijsten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vele Groningse jongeren en hun ouders vonden in 2002 de weg naar Jeugdzorg Groningen met hulp-, advies – en begeleidingsvragen. Uiteenlopend van eenvoudige hulpvragen naar een zeer intensief hulpaanbod.
Jeugdzorg Groningen kende eind 2002 bijna geen wachtlijsten. Bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling ontstond medio van het jaar een onaanvaardbaar lange wachttijd. Door inzet van extra personele capaciteit was dit probleem in het najaar opgelost. Tegen het einde van het jaar nam de druk op de Voorziening voor Pleegzorg door budgetuitputting toe. Voor het overige konden de klanten van Jeugdzorg Groningen in 2002 snel en adequaat worden geholpen. Het financieel resultaat 2002 is positief. De bedrijfsvoering is verbeterd. Drievers Dale te Winschoten, een instelling voor licht gehandicapte kinderen en jongeren, is elders ondergebracht. De huisvesting in de stad Groningen wordt in 2003 geconcentreerd in La Belle Alliance aan de Hereweg.