nieuws

16 mrt 2003, 00:12

Geen hiv-besmettingen Martini Ziekenhuis Groningen

Er zijn geen patiënten van het Martini Ziekenhuis in Groningen besmet geraakt met het HIV-virus. Het ziekenhuis maakte vrijdagmorgen bekend dat uit onderzoek onder 520 mensen geen enkele drager van het HIV-virus is gevonden. Daartuit leidt het ziekenhuis af ‘dat het risico op virusoverdracht nagenoeg uitgesloten is’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Enkele weken geleden bleek dat er een kleine kans aanwezig was dat urologische patiënten met HIV of hepatitis B of C besmet geraakt waren door een onvoldoende gereinigd medische apparaat.
De onderzoeken in de afgelopen weken onder de patiënten brachten wel twee gevallen van hepatitis-B en drie gevallen van hepatitis-C aan het licht. Het ziekenhuis stelt dat ze reeds voor het onderzoek met de gewraakte apparatuur in het Martini Ziekenhuis besmet waren met die virussen.
De patienten zijn vandaag via een brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. ,,We zijn onder de indruk van de hoge opkomst. Daardoor kunnen we mensen al heel snel veel meer zekerheid geven’’, aldus directeur zorg A. Ruikes. Honderd procent zekerheid kan het ziekenhuis echter nog niet geven, stelt ze. Een zestal patiënten is niet gecontroleerd. Drie daarvan waren reeds overleden voor het bloedonderzoek uitgevoerd werd. Het duurt bovendien vaak enige tijd voor een virus zich meetbaar manifesteert. Daarom wordt bij patiënten die dat willen in de komende tijd een hercontrole uitgevoerd om aan alle onzekerheid een einde te maken.
,,Zeker nu deze resultaten bekend zijn, stellen we ons de vraag of we dit hadden moeten melden aan de patiënten, omdat we de mensen wellicht nodeloos ongerust maken.’’, zegt J. Thiadens, de voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Maar we staan nu nog achter de keuze. Onze patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat zij alle informatie krijgen waarover wij beschikken’’. Het gezamenlijke onderzoek door de fabrikant van de wasmachines en het ziekenhuis naar de oorzaken van het verkeerd aansluiten van de slangen in de apparatuur duurt voort. Door dit verkeerd aansluiten was de reiniging niet optimaal. Dit onderzoek zal naar verwachting nog enige tijd duren.