nieuws

22 nov 2008, 11:11

Blauwe Stad in zwaar weer: te weinig huizen verkocht; provincie schiet te hulp

Om te voorkomen dat de bouw van de Blauwe Stad ernstige vertraging oploopt heeft Gedeputeerde Staten nieuwe afspraken voorgesteld met de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwe Stad over de grondoverdracht. Dat maakten beide partijen gisteren bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omdat de verkoop van woningen en kavels tegenvalt krijgt de ontwikkelingsmaatschappij onvoldoende geld binnen voor bouw en verkoop van het project. Om de financieringsmogelijkheden te verruimen wil Gedeputeerde Staten de grondoverdracht versnellen.

In 2001 is besloten dat de provincie de grond verwerft en beschikbaar stelt aan de ontwikkelingsmaatschappij. Deze betaalt de grond vervolgens in termijnen af. Voorwaarde voor de versnelling van de grondoverdracht zou zijn dat de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwe Stad blijft voldoen aan haar jaarlijkse aflossingsverplichtingen aan de provincie.

Gedeputeerde Staten legt de nieuwe afspraken komende weken voor aan de vergadering van Provinciale Staten.