nieuws

12 mei 2011, 22:10

Gedeputeerde Staten Groningen op toernee

Het nieuwe college van GS van Groningen gaat op kennismakingstoernee door de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Gedeputeerde Staten wil zich in vier regiobijeenkomsten voorstellen aan de inwoners van de provincie, maatschappelijke organisaties, (sociale) partners, raads- en collegeleden van Groninger gemeenten. Het gaat om een informele kennismaking en een eerste gedachtewisseling over het nieuwe collegeprogramma.

Het initiatief past in het streven van het college om samen te werken en beleid te maken met een open, communicatieve en slagvaardige bestuursstijl.
 

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:
- dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur zaal Balk in Zuidhorn
- maandag 6 juni vanaf 19.30 uur Spoorzicht in Loppersum
- dinsdag 7 juni vanaf 19.30 uur de Tramwerkplaats in Winschoten
- donderdag 9 juni vanaf 19.30 uur provinciehuis