nieuws

09 mrt 2001, 00:12

Gasunie wijst verdere verlaging transporttarieven van de hand

De Nederlandse Gasunie voelt er niets voor om de tarieven die zij berekent aan derden voor het transport van gas door haar pijpleidingen, verder te verlagen. Volgens Gasunie is recent overeengekomen die tarieven met 6,5 procent te verlagen en moet het daar bij blijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woordvoerder B. Warner van Gasunie reageert daarmee op kritiek van negenhonderd grote klanten van de Gasunie, verenigd in de organisatie VEMW. Deze is zeer ongelukkig met een akkoord dat Gasunie heeft gesloten met Dte, de toezichthouder op de gasbedrijven. Volgens dat akkoord zal Gasunie de transporttarieven met 6,5 procent verlagen, met terugwerkende kracht tot 1 januari. Gasunie heeft in ruil daarvoor beloofd af te zien van juridische procedures tegen richtlijnen die Dte haar wil opleggen. Deze richtlijnen hebben een voorlopig karakter en worden pas definitief nadat Dte de betrokken marktpartijen heeft geconsulteerd. Maar VEMW is het niet eens met dit akkoord en heeft gedreigd desnoods via de rechter lagere tarieven voor het transport van gas af te dwingen.
Gasunie meent dat de tarieven nu wel voldoende zijn verlaagd. ‘Ja, iedereen wil alles wel voor de halve prijs hebben. Maar onze transporttarieven behoren aantoonbaar tot de laagste van Europa, dus wij zien geen aanleiding voor verdere verlaging’, aldus Warner. Het argument dat het transportnet van Gasunie inmiddels vrijwel is afgeschreven en dat de transporttarieven daarom wel degelijk verder omlaag kunnen, maakt op Warner weinig indruk. ‘Als je in een oude taxi stapt, betaal je toch ook geen lager tarief? Wij hebben een redelijke vergoeding nodig juist om te investeren in de kwaliteit van ons leidingennet’, zegt Warner.