nieuws

24 apr 2013, 10:10

Gasunie vreest terugkeer steenkool

Gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie heeft in 2012 ‘solide resultaten’ behaald. Maar wel maakt het bedrijf zich zorgen over de terugkeer van kolen als brandstof: kolen zijn momenteel zo goedkoop dat dit aardgas als brandstof zou kunnen verdringen. Een en ander bleek vandaag tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nettowinst van Gasunie over 2012 bedraagt € 359 miljoen, op een geïnvesteerd vermogen van € 8.675 miljoen. De aandeelhouder van Gasunie, de Nederlandse Staat ontvangt een dividendbetaling van € 215 miljoen. Met de operationele activiteiten en op het gebied van veiligheid en leveringszekerheid zijn eveneens goede resultaten behaald. De totale kosten zijn het afgelopen boekjaar met 2% gedaald, mede als gevolg van een meerjarig efficiencyprogramma.


Verwachting


Op basis van de huidige inzichten verwacht Gasunie voor 2013 een omzet en resultaat na belasting uit reguliere operationele activiteiten die op het niveau liggen van 2012. Een sterke sturing op efficiency zal nodig blijven om de afnemende omzet ten gevolge van reguleringseffecten te compenseren.


Kolen


Gisteren liet Gasunie topman Paul van Gelder aan NRC Handelblad weten zich zorgen te maken om de concurrentie van kolen.

Aardgas zou volgens hem momenteel een uitstekende rol kunnen vervullen in de overgang naar duurzame energie. Maar die rol wordt momenteel ondergraven door steenkool dat aardgas als brandstof aan het verdringen is. Dat zegt de directeur van Gasunie Groningen, Paul van Gelder, dinsdag in een interview met NRC Handelsblad.

Uit  de jaarcijfers voor 2012 blijkt al dat er in 2012 minder gas is verbruikt en meer steenkool. Dat is schadelijk voor de uitstoot van CO2. Van Gelder in NRC: ‘Een combinatie van gas en duurzame energie zou goed zijn voor een duurzame energiemix, maar helaas zien we in Europa een mix ontstaan van kolen, nucleair en duurzaam.’