nieuws

27 aug 2010, 08:08

Gasunie-topman Marcel Kramer koninklijk onderscheiden

Burgemeester Rehwinkel van Groningen heeft gisteravond een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de onlangs vertrokken Gasunie-directeur Marcel Kramer. De heer Kramer heeft zich sinds zijn aantreden bij de Gasunie in 2003 bijzonder ingezet voor de Nederlandse aardgasbelangen. Na de splitsing van de Gasunie in GasTerra en de N.V. Nederlandse Gasunie

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

heeft het bedrijf zich onder leiding van Kramer ontwikkeld tot een toonaangevende internationale speler op het gebied van gastransport met een sterke zelfstandige identiteit en heeft hij een belangrijke impuls gegeven aan de promotie en positie van het Noorden als “Energy Valley” en in het verlengde daarvan aan de werkgelegenheid voor Noord-Nederland.

Tevens heeft hij nationaal én internationaal een groot aantal belangwekkende bestuursfuncties vervuld en zich op vrijwillige basis maatschappelijk ingezet voor de lokale gemeenschap. Hij zet zich onder meer in als bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds van de Universiteit Groningen en aan de Hanze University Foundation. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van het Noord Nederlands Orkest.

De heer Kramer is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.