nieuws

25 sep 2009, 14:02

Gasunie stuit op mammoet in Drenthe: mogelijk jachtbuit neanderthaler

De in Groningen gevestigde Gasunie heeft in Drentje de resten gevonden van een of meer mammoeten, en bovendien van een wolharige neushoorn. Mogelijk gaat het om een jachtbuit van een Neanderthaler, zo meldt het bedrijf in een persverklaring. Op een van de gevonden botten zijn kras- en knaagsporen gevonden, en dat maakt de vondste zeer bijzonder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

In Drenthe heeft gasinfrastructuurbedrijf Gasunie tijdens werkzaamheden dierlijke resten gevonden daterend uit de ijstijd. De resten zijn van een of meer mammoeten en in ieder geval een wolharige neushoorn. Bas Hofman, archeoloog van Gasunie zegt hierover: “Tijdens de leidingaanleg in 1991 zijn op deze locatie ook botten gevonden van een volwassen en een kleine mammoet. Omdat deze nieuwe leiding op vijftien meter afstand van de vorige vindplaats ligt, hadden we het vermoeden dat we weer mammoet- en neushoornresten tegen konden komen.”


Gasunie is daarom voorzichtig te werk gegaan. Archeologisch adviesbureau Raap en Nederlands mammoetexpert Anton Verhagen werden ingeschakeld om werkzaamheden van Gasunie te begeleiden en eventuele resten te documenteren en te bergen. “Woensdag 23 september werden verschillende botten aangetroffen op een diepte van vier meter”, aldus Bas. “Meest spectaculair is een slagtand van een mammoet. Verder zijn er twee kiezen van een mammoet, een onderarmbeen van de wolharige neushoorn en wat losse botfragmenten gevonden”.

Anton Verhagen vult aan “het zou kunnen dat de resten die we nu gevonden hebben, horen bij de opgraving uit 1991. In de kaak die we destijds vonden ontbraken namelijk twee kleinere kiezen en de twee gevonden kiezen lijken daar precies in te passen.” Van de in 1991 gevonden mammoetresten is via c14-datering vastgesteld dat deze maar liefst 41.000 jaar oud zijn. Hoewel het vinden van botten van de mammoet en de neushoorn niet zeldzaam is, zijn de resten die nu gevonden zijn bijzonder.

Anton: “De meeste botten in Nederland zijn gevonden door vissers in de Noordzee of door baggeraars. Hierdoor is de exacte vindlocatie nooit bekend. De huidige botten zijn in hun “context” gevonden, dat wil zeggen dat de laag waarin de botten liggen meer informatie kan geven over de omgeving ten tijde van het leven van de dieren. Het onderzoek spitst zich dan ook niet alleen toe op de botten, maar ook op de zaden, pollen en kevers die worden gevonden in de omliggende zandlagen.”

Op een van de gevonden botten zijn kras- en knaagsporen gevonden. Anton reageert enthousiast: “Dat wil waarschijnlijk zeggen dat hier 40.000 jaar geleden een neanderthaler heeft rondgelopen. We zijn de grond uit het vak aan het zeven om te kijken of we vuurstenen terugvinden. Als we stenen werktuigen vinden dan is het 100 procent zeker dat het een werktuig van neanderthalers is.”
De gevonden resten van de mammoet worden geconserveerd en naar het cultuurhistorisch depot in Nuis gebracht.