nieuws

20 apr 2002, 00:12

Gasunie-directie roept provincie en gemeente Groningen om hulp

De Gasunie-directie roept de provincie - en gemeente Groningen in een opmerkelijke brief op zeer waakzaam te zijn en op te passen dat de gas-industrie in Groningen niet wordt ontmanteld. 'Dat is geen kwestie van janken, maar gewoon van het opkomen voor de Groningse gasindustrie'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De directie van de Gasunie in Groningen heeft noordelijke politici opgeroepen in de bres te springen voor het behoud van de gasindustrie in Noord-Nederland. Medewerkers van de Gasunie, de ondernemingsraad en de directie vragen de noordelijke bestuurders zich er maximaal voor in te zetten dat wat er de afgelopen veertig jaar aan gasindustrie in de noordelijke economie is opgebouwd, niet wordt afgebroken. Dat staat in een mede door de directeur G. Verberg van de Nederlandse Gasunie ondertekende brief aan Noordelijke Kamerleden, gemeente en provincie Groningen en aan de Vaste Kamercommissie energiezaken. Aanleiding voor de brief vormt het recente voorstel van de minister van Economische Zaken om Gasunie op te splitsen in drie stukken: Gastransport, Gashandel Shell en Gashandel Exxon Mobil. Een aantal van de medewerkers van Gasunie zou volgens het voorstel in dienst komen van Shell en Exxon.
Bij de medewerkers, ondernemingsraad en directie van Gasunie bestaat de vrees dat uitvoering van de plannen er toe kan leiden dat dit het einde betekent voor de prominente positie van de gasindustrie in de noordelijke economie. ‘De belangen van de gasindustrie voor het Noorden zijn groot. De handelsactiviteiten omvatten 12 miljard euro per jaar, het gaat om hoogwaardige werkgelegenheid en de Gasunie levert Groningen veel prestige op. Wat ‘Rotterdam’ is in de scheepvaart, is ‘Groningen’ in de gaswereld’.
Volgens Gasunie-directeur Verberg is het van groot belang de bedrijven die de handelsactiviteiten verder zullen uitbouwen – namelijk Shell, Exxon – Mobil en Energie Beheer Nederland – te motiveren het Noorden als natuurlijke bestemming van de gashandelsactiviteiten en dus als vestigingsregio te kiezen. Volgens de Gasunie moet het noorden er nu alles aan doen dat de Gasindustrie in het noorden blijft. ‘Het is verliezen of versterken. Het Noorden moet zich een welvarende energietoekomst niet laten ontnemen’, aldus de brief.