nieuws

02 mrt 2002, 00:12

Gast-column: ‘GRONINGEN MOET MEER STAMPIJ MAKEN OVER ZUIDERZEELIJN’

Groningen, met Commissaris der Koningin Alders en burgemeester Wallage voorop, maken veel te weinig tam-tam over de Zuiderzeelijn. Juist nu is het moment om met argumenten maar ook met ketelmuziek te ijveren voor de Zuiderzeelijn. Die kan op termijn 15.000 banen opleveren. Dat althans is de mening van Bart de Glint uit Groningen. Hieronder volgt zijn betoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Houden we de aanleg van een snelle Zuiderzeespoorlijn wel genoeg in het nieuws, vraag je je als rechtgeaarde Groninger op dit moment af. Juist nu men in Den Haag eindelijk `om` is, verstommen de geluiden enigszins. Media-stilte is het gevolg. Absoluut niet goed, juist nu moeten we lawaai maken, tot de lobby daadwerkelijk is voltooid.
Een laatste ruimtelijk ordenings-onderzoek in zake infrastructuur wordt nauwelijks nog enige kansen toegedicht om roet in het eten te gooien. Op een afrondend definitief `ja` na, binnen luttele maanden te verwachten overigens, weet politiek Den Haag geen terugweg meer te verzinnen. Door van het Noorden een vrijwel onmogelijke bijdrage te vragen in de aanleg van deze snelle verbinding, is nog een laatste stuiptrekking zichtbaar. Dat de toezegging Zuiderzeespoorlijn een verkiezingsstunt van premier Kok zou zijn, zoals CDA-Tweede Kamerlid Joop Atsma onlangs beweerde, is nergens op gestoeld.
Daarvoor heeft Kok teveel belangen in het Noorden liggen. Veel potentiële Pvda-stemmers, het Noorden is van oudsher veel meer een Pvda-bolwerk dan welke andere regio in Nederland ook, verplichten hem dit belang niet te verkwanselen. Kok heeft sowieso veel op met de belangen van Groningen, al is het alleen al via zijn vrouw Rita, van oorsprong een Hoogezandse. Vier jaar lang reeds hoor je van Kok positieve geluiden in deze zaak en dat kun je ongemeend niet zo`n lange periode vol houden. Nee, premier Kok zal ons niet laten zitten met een voorgehouden worst die niet te behappen blijkt. Hij weet als geen ander dat dit dé kans voor Noord Nederland is om echt iets stimulerends te kunnen doen. Gewoon keihard doorgaan met het karwei aanleg Zuiderzeelijn en niet stoppen tot de klus helemaal in kannen en kruiken is.
Niet verzaken, want met de verkoop van de grond waar de stations moeten komen en de toegezegde investeringen van founders als Siemens, de ABN-Amro bank plus enige conglomeraten van bouwbedrijven, is dit voor het noorden bijna `heilige` project nu binnen bereik. Vergeet daarbij niet dat de toegezegde Europese subsidie nog definitief moet worden vastgesteld en dat hier zeker de mogelijkheid wordt open gelaten tot een forse verhoging van dit bedrag. Noord Nederland wordt zowel in eigen land als binnen Europa gezien als een regio waar de werkloosheid moet worden aangepakt en de economie een ferme impuls verdient. Niets kan Noord Nederland beter opstuwen in de vaart der volken dan zo`n snelle spoorverbinding met de Randstad.
Het trekt bedrijven aan die belang hebben bij een ligging nabij deze spoorweg en daarmee eveneens werkgelegenheid. Uit vooronderzoek is een ruwe schatting naar voren gekomen dat de Zuiderzeespoorlijn in directe zin 5000 banen schept en in indirecte zin 15.000 nieuwe jobs in het vooruitzicht stelt. We hebben het dan nog niet gehad over de wisselwerking van werken in de Randstad en wonen in het noorden en andersom. Ook dit zal de arbeidsmarkt verder doen toenemen en de bedrijvigheid in de consumentenmarkt en het MKB vergroten.
Er is geen ander project te verzinnen dat zulke grootschalige economische verbeteringen ten behoeve van geheel Noord Nederland zal brengen, dan de aanleg van deze snelle treinverbinding. Dit is dé kans en we krijgen hem op dit moment in de geschiedenis. Nu aangrijpen met beide handen, want zo snel herhaalt de historie zich niet. Zeker weten dat we over vijftig jaar niet meer kunnen begrijpen dat er ooit twijfelaars waren in deze kwestie. De Zuiderzeespoorlijn, bij voorkeur in de magneetzweeftrein-uitvoering, heeft zich dan al dubbel en dwars terugverdiend.
Bart de Glint
email: jesyou@keyaccess.nl