nieuws

08 okt 2008, 10:10

Gas Transport Services uit Groningen gaat samenwerken met Gasunie Deutschland

Gas Transport Services bv uit Groningen gaat een samenwerking aan met het Duitse Gasunie Deutschland Services GmbH. Dat heeft een woordvoerder woensdagmorgen bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Gasunie-dochtermaatschappijen Gas Transport Services B.V. (GTS, de Nederlandse beheerder van het landelijke gastransportnet) en Gasunie Deutschland Services GmbH (Gasunie Deutschland, netbeheerder in Noord-Duitsland), gaan op basis van een geïntegreerde aanpak een Open Season houden om de interesse van de markt voor additionele transportcapaciteit in kaart te brengen.

De resultaten van deze marktbevraging zullen voor een belangrijk deel de basis vormen voor de planning van aanvullende netwerkuitbreidingen in Noord-Duitsland en Nederland.
Het is de eerste keer in Europa dat netwerkontwikkeling op deze manier gestalte krijgt, dat wil zeggen op basis van een grensoverschrijdende aanpak door een onafhankelijke, (‘gesplitste’) eigenaar van gastransportnetten.

Deze geïntegreerde benadering moet ervoor zorgen, dat de capaciteitsontwikkeling aan beide zijden van de grens synchroon verloopt. Hierdoor verkrijgen Gasunie’s klanten - de gebruikers van het net - ruimere mogelijkheden. De keuze van Gasunie voor deze geïntegreerde aanpak weerspiegelt het huidige grensoverschrijdende karakter van de handel in gas.
Concurrerende gasinfrastructuurmarkt

Het belang van internationaal gastransport neemt toe. Dit komt door de groei van de markt en door de verschuiving van binnenlandse productie naar steeds meer import van buiten de EU, zoals vanuit Rusland, Noorwegen en via LNG.

Gasunie Deutschland ondervindt een groeiende belangstelling van shippers voor het boeken van capaciteit in haar systeem. Marktpartijen kijken momenteel naar tal van nieuwe projecten in Noord-Duitsland, variërend van elektriciteitscentrales tot ondergrondse opslagen, die extra capaciteit zullen vereisen in het systeem. Ook zal er vervanging moeten komen voor de afnemende gasproductie in Noord-Duitsland, hetgeen een toename in de vraag naar extra entry capaciteit veroorzaakt.

Ook de voortschrijdende marktopening in Duitsland leidt tot de vraag naar meer capaciteit, omdat marktspelers hun portfolio willen spreiden. Deze ontwikkelingen leiden tot meer concurrentie in de Duitse gasinfrastructuurmarkt. Ook in Nederland neemt de vraag naar naar transportcapaciteit toe, onder andere vanwege gasvraagontwikkeling in de centrale elektriciteitsopwekking, de aanvoer van LNG en het creëren van aansluitingen voor gasopslagen.