nieuws

18 jan 2003, 00:12

Garnalenvissers willen compensatie voor onderzoek ministerie

De garnalenvissers in de Waddenzee willen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) compensatie voor de financiële problemen die een onderzoek van het ministerie hen oplevert. Dat heeft woordvoerder M. Loos van de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers (NBGK) woensdag bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De garnalenvissers komen flink in de problemen wanneer het ministerie de komende tien jaar een derde deel van de Waddenzee afsluit voor een onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij op de zeebodem. Onder Rottumeroog en Rottumerplaat is een zogeheten referentiegebied aangewezen waar de vissers de komende jaren niet meer mogen komen. Het ministerie wil nagaan of de garnalenvisserij schadelijke gevolgen heeft voor de zeebodem.
Volgens de NBGK komt een flink aantal garnalenvissers in de financiële problemen wanneer de garnaalrijke wateren tot 2013 worden afgesloten. Bovendien hebben soortgelijke onderzoeken in België, Duitsland en Denemarken al uitgewezen dat de garnalenvisserij geen schade aan de zeebodem berokkent.
De garnalenvissers en het ministerie hebben volgende week vrijdag een gesprek over de situatie. Een woordvoerder van het ministerie laat desgevraagd weten dat een financiële compensatie vooralsnog niet aan de orde is. Nederland kent 200 legale garnalenvissers.