nieuws

22 jan 2003, 00:12

Garnalenvissers heffen blokkade op

De blokkade van de haven van Lauwersoog is rond 12.30 uur dinsdagmiddag weer opgeheven. Ruim twintig boze garnalenvissers hadden om 11.00 uur de haven met hun schepen geblokkeerd om aandacht te vragen voor de problemen waarmee zij de laatste tijd te maken hadden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woordvoerder W. Groenij spreekt van een ‘goede opkomst.’ De blokkade is volgens hem zonder problemen verlopen. De veerdienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog heeft geen hinder ondervonden van de blokkade. Alle andere schepen konden gedurende anderhalf uur de haven niet in of uit.
De vissers zijn bang de dupe te worden van de boete van ruim 13 miljoen euro die de kartelautoriteit NMa heeft opgelegd aan garnalenhandelaren en producentenorganisaties wegens het maken van prijsafspraken. De vissers zeggen nu al een te lage prijs te krijgen voor de garnalen en vrezen dat de handelaren nog minder gaan betalen.
Een ander probleem vormt een onderzoek dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de komende tien jaar wil houden onder Rottumeroog en Rottumerplaat. In dit gebied, dat al is gesloten voor bodemvisserij, mogen in de toekomst ook geen garnalenvissers meer komen zodat LNV kan bekijken of de garnalenvisserij schade aanricht aan mosselbanken.
Volgens de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers komt door de afzetting van dat gebied een groot aantal vissers in de financiële problemen. Nederland kent tweehonderd garnalenvissers.