nieuws

16 jul 2002, 00:12

Garnalenvisserij wordt steeds duurder betaald

Steeds meer Nederlandse garnalenvissers moeten aankloppen bij een bank om een faillissement te voorkomen. Dit blijkt uit cijfers van het Productschap voor Vis en Visproducten (PVV). Door de afnemende vraag naar de roze visjes is de prijs van een kilo garnalen bijna de helft lager dan een jaar geleden. Het gros van de Nederlandse garnalenvissers maken hierdoor amper meer winst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland zijn ruim vijfhonderd vissers met 250 boten actief in de garnalenindustrie. De helft van de garnalenvangers op de Noordzee komen uit Nederland. Ongeveer vijfduizend werknemers verdienen hun brood met de verwerking van de gevangen garnalen.
In het eerste kwartaal van dit jaar lag de gemiddelde prijs van een kilo garnalen op € 3,75. Een jaar eerder was dit bedrag nog € 5,80. De totale Nederlandse garnalenvisserij verdiende in het eerste kwartaal van 2001 bijna negen miljoen euro. Dit jaar bedroeg het bedrag slechts 5,8 miljoen euro.
,,Dit betekent 12 duizend euro per schip minder over het eerste kwartaal’’, rekent eigenaar M. van der Ploeg van de Groningse rederij De Roussant in Zoutkamp voor. ,,Dat komt neer op 200 euro per visser per week bruto minder. Elke andere beroepsgroep zou gaan staken als hij zo enorm op zijn inkomen werd gekort.’’
Behalve de dalende vraag, zijn ook de toenemende kosten debet aan de tanende inkomsten van de garnalenvissers.