nieuws

24 jan 2011, 23:11

Ganzedijk kan met gerust hart naar de toekomst kijken

In 2008 kwam het Groningse gehucht Ganzedijk uitvoerig in het landelijke nieuws omdat de gemeente Reiderland het dorp wilde platgooien in verband met leegstand. Dankzij massaal protest kwam het niet tot sloop en na een grondige renovatie van het grootste deel van de huizen kunnen de inwoners van het dorpje weer met een gerust hart naar de toekomst kijken. De Ganzedijkers zijn blij dat er een streep onder het verleden kan, bleek maandagavond op een druk bezochte slotbijeenkomst voor alle betrokkenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Reiderland, die nu is opgegaan in Oldambt, liet begin 2008 weten dat het geen toekomst meer zag voor Ganzedijk. De bewoners kwamen met een tegenplan, dat als basis moest dienen voor behoud van het dorp. De stuurgroep Ganzedijk, waarin provincie zitting had samen met de gemeente en woningcorporatie Acantus, kwam met een toekomstplan.

Inmiddels is een groot deel van de maatregelen uit dat plan uitgevoerd. Woningcorporatie Acantus legt in de komende tijd de laatste hand aan de renovatie van de huurhuizen. Openbare ruimtes krijgen nog een opgeknapbeurt en in de kern van Ganzedijk komt een dorpsbos met een vlindertuin.

De stuurgroep is tevreden over de snelheid waarmee het toekomstplan is uitgewerkt. Een passende oplossing voor andere dorpen in krimpregio's is het plan echter niet. Volgens gedeputeerde Pim de Bruijne is de werkwijze in Ganzedijk niet één op één over te nemen en vraagt elk probleem om een eigen aanpak. ,,We hebben wel een belangrijke les geleerd op het gebied van communicatie”, zegt hij. ,,Het was beter geweest om meteen met de bewoners in gesprek te gaan. Je moet niet alleen het probleem vertellen, maar de bewoners ook deelgenoot maken van het zoeken naar de oplossing. Dat hebben we niet gedaan en dat veroorzaakte een valse start.”

Leo de Raad, voorzitter van Dorpsbelangen en indertijd leidsman van de protestgroep Ganzedijk Blijft, hoopt dat Ganzedijk komende zomer helemaal is opgeknapt. ,,En dan is er weer toekomst voor Ganzedijk”, aldus de vertegenwoordiger van de dorpelingen.