nieuws

29 mei 2000, 00:12

Galili Dance krijgt steun van Raad voor Cultuur

De toekomst ziet er ineens aanzienlijk vrolijker uit voor de in Groningen gevestigde dansgroep Galili Dance. De Raad voor Cultuur adviseert de regering althans om de subsidie voor de Groningse groep niet te verlagen maar juist fors te verhogen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Momenteel ontvangt het Noord Nederlandse dansgezelschap Galili Dance en rijkssubsidie van 1,1 miljoen gulden per jaar. De Raad voor Cultuur stelt voor om die subsidie te verhogen tot 1,7 miljoen gulden.
Volgens de Raad voor Cultuur biedt het beleidsplan van Galili Dance een goede aanzet voor verbetering van het dansklimaat in het Noorden.
Ondertussen heeft Galili zelf een buitenlandse toernee afgewerkt. De Groningers traden met succes op in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.