nieuws

24 sep 2001, 00:12 door Robert-Jan Oosterhaven

Fractievoorzitters in gemeenteraad kritiseren Blue Moon - festival

In de Groningse gemeenteraad begint gepeperde kritiek los te komen op het onlangs afgesloten Blue Moon Festival. Volgens sommige politici was er zelfs sprake van een 'elitair feestje'. Voor hun mening, lees verder. Voor ons COMMENTAAR, klik op: commentaar. En als U mee wilt doen aan de discussie over Blue Moon en Via Dorkwerd, klik op 'FORUM'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de laatste dag van het Groningse Blue Moon-festival, begint de stad zich af te vragen of het geld wel goed is besteed. De drie weken durende architectuur- en cultuurmanifestatie kostte in totaal 7,5 miljoen gulden en trok 65.000 bezoekers in plaats van de verwachte 180.000. Twintigduizend van deze 65.000 bezoekers kwamen op de eerste avond naar het jaarlijkse vuurwerk op 28 augustus kijken. Er waren volgens gemeentecijfers 13.000 betalende bezoekers. Groningse politici spreken van ‘een elitair feestje’, ‘een vaag achterliggend idee’ en ‘slechte publiciteit. Het Nieuwsblad spreekt van ‘een peperdure natte vuurpijl’. D66-fractievoorzitter B. Slagter constateert dat Blue Moon nauwelijks heeft geleefd onder de Groningers en ook landelijk weinig aandacht heeft gekregen. Hij wijt dat aan de afgelegen locatie van de festiviteiten en een slechte reclame. Ook PvdA-fractievoorzitster M. van Dijken vindt de lage bezoekersaantallen erg teleurstellend. Zij wijst erop dat de mensen die wel hun weg vonden naar één van de voorstellingen op het voormalige industrieterrein Europapark, erg enthousiast waren. ,,Maar er is wel een hoop geld in gaan zitten”, zegt Van Dijken.
,,De belangstelling voor de manifestatie was ondanks de uitzonderlijk zware regenval en de trieste gebeurtenissen in Amerika goed,’’ meent de gemeente. ,,Blue Moon had als doel achterafplekken onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Blue Moon was een complex project en viel niet in een one-liner uit te drukken. Ondanks de moeilijke taakstelling en de complexiteit van het project is Blue Moon in zijn opzet geslaagd. De muziekmiddagen trokken na een lauwe start op 2 september de daaropvolgende zondagmiddagen een gezellige menigte mensen.’’
Wethouder van cultuur W. Pattje vindt het geld goed besteed. ,,Ik ben over het algemeen tevreden. Het programma is goed ontvangen en Groningen houdt een paar mooie nieuwe panden over aan Blue Moon. ” De lage bezoekersaantallen wijdt hij aan het slechte weer van de afgelopen weken.
De internationale vakpers was volgens de gemeente enthousiast. Diverse architectuurbladen hebben over het festival bericht.