nieuws

24 jun 2002, 00:12

Forum wenst onderzoek naar nieuw openbaar vervoer op Grote Markt

Het Grote Markt Forum vindt dat de bereikbaarheid van de Grote Markt een zeer belangrijk thema is om aandacht aan te blijven schenken. Daarbij vinden zeer veel leden van het Forum dat het openbaar vervoer naar- en vanaf de Grote Markt geïntensiveerd moet worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De leden van het Grote Markt Forum denken verschillend over de vraag of er een tweede parkeergarage moet komen nabij de Grote Markt en hoe groot deze eventueel zou moeten zijn. Ook gisteren kon over het antwoord op deze vraag gene overeenstemming worden bereikt. Maar wel werd duidelijk gesteld dat de bereikbaarheid van de Grote Markt een zeer belangrijk thema blijft. Daarbij zullen ambtenaren van de gemeente met suggesties komen over de vraag hoe het openbaar vervoer kan worden verbeterd. Wat betreft de parkeergarage werd duidelijk gesteld dat die garage geen doel op zichzelf is. Volgens het Forum moet de bereikbaarheid van de Grote Markt in z’n totaliteit bekeken worden en moet een voorziening als een parkeergarage gezien worden in samenhang met alle andere gewenste ontwikkelingen. Een duidelijk standpunt van het Forum over een garage laat nog op zich wachten