nieuws

04 jun 2012, 10:10

Forse prijsverlaging toegangsprijzen theaterkaarten Martiniplaza Groningen

Martiniplaza in Groningen heeft besloten de toegangsprijzen voor theaterkaarten te verlagen. Dat is mogelijk omdat het btw-tarief op de podiumkunsten van 19% naar 6% is gegaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De twee belangrijkste brancheverenigingen in de theatersector hebben theaters, schouwburgen en producenten opgeroepen de prijzen van kaarten te verlagen.


De aanleiding hiervoor is de verlaging van het btw-tarief op de podiumkunsten van 19% naar 6%. MartiniPlaza zal daarom de huidige prijzen zo spoedig mogelijk aanpassen. Hiermee wordt het voordeel teruggegeven aan de bezoeker.

De btw op theaterkaartjes was sinds 1 juli 2011 verhoogd naar 19%. Volgens het lenteakkoord vallen de podiumkunsten vanaf 1 juli 2012 weer onder het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit is de
aanleiding om de prijzen van de kaarten te verlagen, aldus de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Hiermee wordt het voordeel terug gegeven aan de bezoeker. De aanpassingen worden gedaan op kaarten van voorstellingen die plaatsvinden na 30 juni 2012.

Met producenten en partners worden er op dit moment afspraken gemaakt. Volgende week zullen de nieuwe prijzen bekend worden gemaakt. De prijsaanpassing zal niet voor elke voorstelling op
dezelfde wijze uitpakken. Enkele producenten hebben de btw-verhoging uit 2011 namelijk niet of slechts gedeeltelijk doorberekend. Daarnaast bevatten de meeste entreeprijzen in MartiniPlaza een component voor het pauzedrankje en de garderobe, op welke deze maatregel niet van toepassing
is.


De aangepaste prijzen vindt u op de website  www.martiniplaza.nl.