nieuws

04 feb 2009, 10:10

Forse ‘energiesubsidie’ voor Groningse huizenbezitters

Eigenaren en bewoners van huizen in Groningen kunnen bij de provincie Groningen subsidie aanvragen als zij energiebesparende maatregelen nemen, zoals de aanschaf van zonneboilers. De provincie Groningen heeft hiertoe een bedrag van 500 duizend euro beschikbaar gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidie is met name bedoeld voor eigenaren en bewoners van bestaande en nieuw te bouwen woningen in de provincie Groningen. Maar ook dorpshuizen, sportverenigingen en scholen kunnen een bijdrage aanvragen. Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld hoog rendement dubbelglas, zonneboilers, zonnecellen, isolatiematerialen en warmtepompen.

Bewoners en eigenaren kunnen een financiële bijdrage krijgen van 40 procent van de kosten van de maatregel, met een maximum van € 2.500 per maatregel. Zodra de subsidie is toegekend, heeft de aanvrager drie maanden de tijd om de maatregel uit te laten voeren door een aannemer of installateur. Daarmee heeft de provincie de garantie dat de maatregel waarvoor subsidie is aangevraagd en toegekend ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De provincie wil het geld zoveel mogelijk besteden aan besparingsmaatregelen en zo weinig mogelijk aan administratieve lasten. Om het subsidieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt het proces daarom zoveel mogelijk geautomatiseerd. De aanvrager kan vanaf 1 maart 2009 digitaal subsidie aanvragen door een formulier in te vullen op de website van de provincie Groningen.