nieuws

06 mei 2014, 21:09

Formateur Ton Schroor: Misverstanden bij collegevorming Groningen weggewerkt

 Formateur Ton Schroor: Misverstanden  bij collegevorming Groningen weggewerkt

De onderhandelingen over een nieuw college van B en W van Groningen zijn dinsdagmiddag voortgezet. Daarbij bleek dat er wat onduidelijkheid was ontstaan over een interview van formateur Ton Schroor van afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden. Maar volgens Schroor is de kou uit de lucht en kan er mogelijk eind deze week een akkoord worden gesloten. Dat blijkt uit onderstaande verklaring.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Vandaag zijn de onderhandelingen verder gegaan met als belangrijkste onderwerpen op de agenda de financiën en coalitieteksten. Aan het begin van de agenda is kort stil gestaan bij de persoonlijke profielschets van de formateur in de krant van afgelopen zaterdag. Gesproken is over de verschillende beelden die bij de partijen was ontstaan naar aanleiding van het artikel over samenwerking in de brede zin.

 

Formateur vindt het ongelukkig dat het beeld is ontstaan dat de gebeurtenissen uit het verleden effect hebben op de huidige samenwerking. De onderhandelende partijen hebben naar elkaar uitgesproken dat zij willen samenwerken op basis van vertrouwen en collegialiteit. Op die basis hebben zij ook vandaag weer succesvol gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw coalitieakkoord.

 

Er is deze middag in twee deelgroepen gewerkt aan de beide inhoudelijke onderwerpen financiën en coalitieteksten. Op basis hiervan worden de komende dagen nieuwe voorstellen op papier uitgewerkt. Deze voorstellen vormen de inhoudelijke basis voor een volgende vergadering op donderdag 8 mei aanstaande. Over de definitieve einddatum is nog niets nieuws te melden. We streven ernaar eind van deze week af te ronden.'

 

Namens de onderhandelende partijen:

Ton Schroor

Formateur