nieuws

20 dec 2002, 00:12

Folkingestraat-winkeliers overwegen ‘harde actie’ ; spullen mogen niet op straat

Winkeliers in de Folkingestraat in Groningen hebben vanmorgen zeer teleurgesteld gereageerd op het besluit van de Groningse gemeenteraad om het uitstal-beleid niet te versoepelen. Enkele ondernemers denken nu zelfs aan ‘harde actie’, zo meldden ze zojuist aan Radio Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De winkeliers in de Folkingestraat voeren al geruime tijd actie om te komen tot een minder strak beleid met betrekking tot uitstallingen. Ze mogen hun produkten niet zo maar op straat zetten, want anders levert dat problemen op voor wandelaars en fietsers, aldus de gemeente. Bovendien wil de gemeente voorkomen dat het in de binnenstad een rommelpotje wordt. Dat beleid werd ruim tien jaar geleden al geformuleerd in het plan ‘Binnenstad Beter’.
Maar volgens de winkeliers in de Folkingestraat is dat beleid in Groningen veel te rigide. Ze vonden een luisterend oor bij de fractie van de PvdA. Die stelde voor om te komen tot enige versoepeling van het beleid. Maar gisteravond was dar geen meerderheid voor te vinden in de Raad. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen het versoepelings- voorstel. De raadsfracties vrezen dat het experiment uitmondt in een chaos en gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers.
Winkelier Udema liet vanmiddag weten ‘heel erg teleurgesteld’ te zijn in de gemeenteraad. Volgens hem is er bij de gemeenteraad sprake van minachting voor de kleine winkeliers en voor het speciale, gezellige en rommelige karakter van de Folkingestraat.
De winkeliersvereniging is ook teleurgesteld. Maar voorzitter Willem Tredgett van de gelijknamige sieradenatelier liet weten de oproep tot harde actie niet te steunen. ‘Zo gaat dat niet in een democratie’, betoogde hij