nieuws

25 aug 2011, 09:09

Folkingestraat in Groningen op zaterdagen in september fietsvrij

De Folkingestraat in Groningen wordt in september bij wijze van proef op zaterdagen fiets-vrij gemaakt. Het gaat om een van meerdere maatregelen om middels experimenten de binnenstad van Groningen aantrekkelijker te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


De gemeente Groningen gaat de komende periode meerdere experimenten uitvoeren in de binnenstad om te onderzoeken hoe de binnenstad aantrekkelijker en gastvrijer gemaakt kan worden. Met het conceptprogramma Ruimte voor de Binnenstad wil de gemeente de aantrekkingskracht van het centrum in stand houden en versterken. Zo worden er meerdere maatregelen genomen om de binnenstad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Als eerste maatregel wordt op de zaterdagen in september vanaf 11.00 uur de Folkingestraat fietsvrij gemaakt. Door voetgangers op zaterdagen ruim baan te geven krijgen winkeliers meer ruimte voor uitstallingen en raakt de straat niet overvol. Na en tijdens de vier zaterdagen worden de reacties gepeild en enquêtes afgenomen om te horen hoe de maatregel is bevallen.
Een van de andere experimenten is het aanbieden van een mobiele speelplek voor kinderen. Ouders kunnen dan op het Waagplein tegen een geringe vergoeding kinderen onder toezicht laten spelen en zelf rustig gaan winkelen.

Verder wil de gemeente het gesprek aangaan over de toekomst van de binnenstad. Bijvoorbeeld over de discussie over wel of geen schotten bij terrassen en over straatmeubilair. In de gesprekken worden Stadjers en ondernemers nadrukkelijk opgezocht om te zoeken naar een binnenstad waar ruimte is voor iedereen. Een uitdagende opgave omdat de ruimte wel beperkt is en de druk op de publieke ruimte toeneemt.

Met deze nieuwe aanpak waarin de uitkomsten niet van tevoren vaststaan wordt een traject ingeslagen waar maatregelen snel kunnen worden ingevoerd en er over beslist. Van de veertig maatregelen die nu op stapel staan is het niet zeker dat ze ook allemaal worden ingevoerd. Afhankelijk van reacties kunnen maatregelen worden toegevoegd of verwijderd.

Het werkbudget van het conceptprogramma Ruimte voor de Binnenstad is 200.000 euro. Begin 2012 wordt aan de gemeenteraad het definitieve programma voorgelegd.