nieuws

20 mei 2001, 00:12

Flinke noordelijke subsidie voor Via Dorkwerd

De drie noordelijke provincies, die samen het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) vormen, hebben besloten een forse subsidie te geven voor de culturele manifestatie Via Dorkwerd. Deze moet Groningen vanaf eind deze maand weer volop in de belangstelling van Nederland brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stichting www.noordnl.com wil de archeologische, landschappelijke, cultuurhistorische en culturele waarden van het Noord-Nederlandse zeekleigebied in het algemeen en het Reitdiepdal in het bijzonder bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De stichting heeft hiervoor onder andere de manifestatie ViaDorkwerd opgezet, waarin om en nabij de stad Groningen een aantal onderdelen wordt uitgevoerd, waaronder: · Tentoonstellingen over en rond het cultuurlandschap van het noordelijk kustgebied in verleden, heden en toekomst; · Toeristisch ondersteunende activiteiten als watertaxivervoer en toeristische routes en arrangementen; · Een debat over het landschap door het houden van een symposium en congres.
De Bestuurscommissie Economische Zaken stelt 107.779 euro beschikbaar voor de manifestatie.