nieuws

11 jan 2010, 10:10

Financieel Groningen: nieuw blog vol opinies over economie van Groningen

Vanaf vandaag is er een nieuwe, zeer informatieve website over de economie van Groningen on-line: www.financieelgroningen.nl Dat is een voor Nederland unieke website omdat er uitsluitend blogs op staan. Dat wil zeggen: korte opinies van vrouwen en mannen actief in de economie van Groningen. Financieel Groningen wordt vandaag geopend met een blog van Siem Jansen, directeur van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Hij maakt er meteen opmerkelijk nieuws bekend. Andere bijdragen zijn er vandaag van Bert-Jan Hakvoort, voorzitter van de Groningen City Club, onderneemster Petra Verweij, eigenaresse van een reclamebureau, Dolf Stelpstra, van de afdeling retail van DTZ Zadelhoff, en Eric Jansen, directeur van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Het is de bedoeling dat het aantal bloggers aanzienlijk wordt uitgebreid. Uiteindelijk komen er een honderdtal bloggers: niet alleen ondernemers, maar ook de vakbeweging, middenstanders, zzp-ers of mensen met een interessante, dwarse opinie. WIJ ZIJN BENIEUWD naar uw reactie! (Lees verder)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

www.financieelgroningen.nl is een zelfstandige website, opgericht door de Groninger Internet Courant en Oliemedia, uitgever van commerciële internetconcepten en is bedoeld om discussie en opinie over het Groningse zakenleven te bevorderen. De website wil daarmee ook tonen dat wij hier in Groningen een zeer levendige en veelzijdige economie hebben.


Er is expliciet voor gekozen om Financieel Groningen geen katern te laten zijn bij de GIC, om zo de bloggers volledig onafhankelijk te kunnen laten schrijven. Anderzijds wil de GIC ook onafhankelijk van de bloggers nieuws kunnen putten uit de blogs.


In de GIC zullen we in elk geval minstens een keer per week nieuws halen uit Financieel Groningen en zo deze blogs onder de aandacht brengen. Onder meer middels de Luncheditie, onze digitale middagkrant met een oplage van bijna negenduizend. Omdat de GIC ook al graag put uit de weblogs van politici in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) denken we dat we nu een moderne manier hebben gevonden om een eigen bijdrage te blijven leveren aan de nieuwsvoorziening van en voor Groningen, met ander nieuws dan de andere Groningse media.
Onze vraag is nu: wat vindt U van financieelgroningen.nl?