nieuws

22 mei 2002, 00:12

Filosofische ouderen denken na over het leven

De Stichting Welzijn Ouderen Haren is er vroeg bij dit jaar: nu al worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe cursus filosofie in 2003!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tien bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen boven de zestig die graag nadenkt over vragen als: wie zijn wij mensen eigenlijk en wat is de zin van ons leven? Hebben wij een vrije wil of worden wij gestuurd? Hoe bepalen wij wat goed of kwaad is?
Tijdens de bijeenkomsten zullen steeds kleine gespreksopdrachten worden gegeven. Daardoor hopen de krasse knarren zich nog beter bewust te worden van hun eigen gedachten over deze onderwerpen.