nieuws

20 okt 2001, 00:12

Filosofisch project Rijksuniversiteit krijgt ‘Parelsubsidie’

Het project ‘How to conceive of scientific progress in economics’ krijgt de Parelsubsidie van het College van Bestuur van de RUG. Dit project hoort bij de onderzoekgroep Theoretische Filosofie onder leiding van prof.dr. Theo Kuipers, die vorig jaar uitzonderlijk positief werd beoordeeld door een visitatiecommissie van de VSNU. De subsidie bestaat uit 200.000 gulden, waarmee de Faculteit der Wijsbegeerte de assistent-in-opleiding drs. Menno Rol kan aantrekken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het CvB honoreert zo de uitstekende beoordeling door een internationale commissie in 2000. Toen kreeg Theoretische FilosoFIE op alle vier criteria van kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid de kwalificatie ‘excellent’. Van alle 34 filosofische onderzoekgroepen in Nederland evenaarde alleen de Utrechtse groep Semantiek deze ‘score’. Overigens behaalden ook beide andere Groningse groepen een zeer goed resultaat, zodat het wijsgerig onderzoek aan de RUG, zoals in 1995, wederom als beste in Nederland te boek staat. In de woorden van de internationale commissie: ‘extremely high quality’.