nieuws

04 jun 2008, 10:10

Fietsers in Groningen ’s avonds dwars door voetgangersgebied

Fietsers in Groningen kunnen voortaan 's avonds met een gerust hart door een aantal voetgangersgebieden crossen. Vandaag wordt een uniek verkeersbord onthuld waardoor fietsers in het voetgangersgebied van de binnenstad gebruik kunnen maken van diverse straten als route naar hun bestemming. Tussen 21.00 en 09.00 uur zijn vanaf vandaag zeven voetgangersstraten toegankelijk voor fietsers. De maatregel komt tegemoet aan de wens van vele fietsers in de stad en was aanleiding voor de raadsfracties CDA en Student en Stad om hierover een initiatiefvoorstel in te dienen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit is eind vorig jaar door de raad overgenomen. De heren Jan Seton (CDA) en Stephan Antuma (Student en Stad) onthullen daarom om 11.00 uur het eerste verkeersbord op de Tussen beide Markten.

Bij de vaststelling van de nota “Binnenstad Beter” in februari 1994 is door de raad besloten om fietsers ’s avonds na winkelsluitingstijd gebruik te laten maken van de Herestraat, Carolieweg, Grote Markt zuidzijde, Zwanestraat en Poelestraat. Fietsers worden sindsdien gedoogd in de Binnenstad. Het gedogen van fietsers wordt nu geformaliseerd met een onderbord in de betreffende straten, waarop een fietssymbool staat met het tijdvak 21.00 – 09.00 uur.

Fietsers zijn voortaan welkom in de Herestraat, Zwanestraat, Tussen beide Markten, Kleine Pelsterstraat, Bruine Ruiterstraat, Hoogstraatje en Carolieweg. Door het openstellen van deze straten kunnen fietsers nu gebruik maken van routes door de binnenstad die de Herebrug met de Oude Kijk in’t Jatstraat verbind en zijn er fietsverbindingen tussen de Herestraat, Gelkingestraat en Oosterstraat.

De overige voetgangersstraten in de binnenstad (Grote Markt zuidzijde en plein, Waagstraat, Waagplein, Tingtangstraatje, Koude Gat en Peperstraat) komen niet in aanmerking voor fietsers. De redenen hiervoor zijn dat deze straten te smal zijn of omdat er een sterke horecafunctie aanwezig is (Grote Markt zuidzijde, Peperstraat, Poelestraat). In de directe omgeving van deze straten zijn overigens aantrekkelijke alternatieve routes beschikbaar.

Over een half jaar voert de gemeente een onderzoek uit naar de voor- en nadelen van de nieuwe verkeersmaatregelen.<<<