nieuws

24 jul 2002, 00:12

Fietsen door provincie in de sporen van De Ploeg

Naar aanleiding van de tentoonstelling De Ploeg – Stad en Land in het Groninger Museum is, in opdracht van VVV Groningen, het fietsboekje 'Sporen van De Ploeg' uitgebracht. Het boekje bevat fietsroutes langs landschappen die tot inspiratiebron hebben gediend voor De Ploeg-kunstenaars.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Trap, Kijk en Ploeg zijn twee routes samengesteld door de VVV Stad Groningen, van respectievelijk 25 en 35 km lengte. Er wordt gestart bij het Groninger Museum en de tocht vordert, net zoals de Ploegleden in hun tijd, door het Reitdiepgebied; de inspiratiebron voor vele schilderijen en tekeningen.
De expositie laat zien hoe in de periode 1920-1933 Groninger kunstenaars als Wiegers, Altink, Dijkstra en Werkman hun directe omgeving beleefden. Landschappen waren een geliefd thema voor de Ploegschilders en vooral het Reitdiepgebied werd daarbij veelvuldig opgezocht.
Om de bijzondere fietstocht nog een speciaal tintje te geven, kan men de route ook op de Mendinifiets rijden. De architect van het Groninger Museum heeft een design ontwikkeld dat is uitgevoerd op een select aantal kwaliteitsfietsen en deze zijn te huur bij de Cultuurbalie. Het boekje 'Sporen van De Ploeg' is voor € 5,67 te koop bij VVV Groningen aan de Grote Markt en de Cultuurbalie in het Groninger Museum.