nieuws

13 jun 2001, 00:12

Festival New Attr@ction Groningen van de baan

Het festival Nieuw Attr@ction, dat dit jaar op het buitenterrein bij Kardinge gehouden wordt, gaat niet door.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit tot grote teleurstelling van de organisatie. Die mailen ons de volgende persverklaring:
‘Ondanks aanvankelijk enthousiasme bij de gemeente Groningen over het organiseren van een multicultureel jongerenfestival, zal het nieuwe festival New Attr@ction, dat was gepland op zaterdag 7 juli aanstaande op het buitenterrein van Kardinge, niet doorgaan.
De organisatie van het nieuwe festival is al meer dan een jaar in gesprek met gemeente en provincie over ondersteuning van dit initiatief, maar de benodigde middelen zijn nog steeds niet boven tafel gekomen. Het festival moest, met een geheel vernieuwde opzet en meer gericht op jongeren, in de plaats komen van het Kleurrijk Festival, dat in 1999 voor het laatst plaatsvond. Voor dit doel was een klein bedrag per jaar gereserveerd voor het nieuw op te zetten festival, maar substantiële ondersteuning blijf uit, zowel vanuit cultuur- als welzijnsgelden. De nieuw opgerichte stichting New Attr@ction gaf al snel bij de politiek aan dat zij een dergelijk festival het liefst in het buitengebied van Kardinge zouden willen organiseren. Ten eerste omdat het buitengebied van Kardinge een nieuwe, frisse locatie is, waar tot dusver nog niet veel wordt georganiseerd, zeker niet op cultureel gebied. Bovendien ligt het gebied midden tussen de wijken (Korrewegwijk, Beijum, Lewenborg) waar zich het grootste deel van de doelgroep (jongeren, allochtonen) bevindt.
De organisatie van New Attr@ction is zeer teleurgesteld over het verloop van de besprekingen met de gemeente. Reeds in een zeer vroeg stadium moest een subsidieaanvraag worden ingediend, die vervolgens door de Groninger Adviescommissie Cultuur negatief werd beoordeeld, wegens het ontbreken van voldoende concrete informatie. Het officiële advies heeft de organisatie van New Attr@ction overigens nog steeds niet ontvangen. New Attr@ction blijft in gesprek met de gemeente en provincie. Volgend jaar hoopt de organisatie van New Attr@ction in het buitengebied van Kardinge dit jongerenmuziekfestival alsnog te organiseren.’ EINDEPERSVERKLARING