nieuws

25 aug 2008, 20:08

FC Groningen wil nieuw stadion als grootschalige uitbreiding Euroborg niet kan

FC Groningen denkt serieus na over een nieuw stadion. Dat heeft voorzitter Hans Nijland bekend gemaakt. Volgens hem is het nodig dat het aantal zitplaatsen in de Euroborg fors wordt uitgebreid en is architect Wiel Arets gevraagd uit te zoeken wat het kost als de capaciteit van de Euroborg wordt vergroot van ruim 20.000 naar 35.000 zitplaatsen. Maar mocht dat financieel niet haalbaar blijken, dan denkt FC Groningen serieus na over een nieuw stadion, stelde maandagmiddag Hans Nijland tijdens een persontmoeting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Nijland heeft architect Wiel Arets laten weten dat de gewenste grootschalige uitbreiding van de capaciteit van de Euroborg technisch gezien in elk geval geen probleem hoeft te zijn.
Dat FC Groningen zeer serieus nadenkt over uitbreiding van het nieuwe stadion of zelfs nieuwbouw blijkt volgens Nijland uit het feit dat de vroegere directeur van TCN/SIG Real Estate, Henk Wiering, is aangetrokken om het proces van besluitvorming rond vergroting van het stadion dan wel nieuwbouw te begeleiden.

Het pleidooi van Nijland is opmerkelijk omdat B en W van Groningen vorige week nog lieten weten dat Groningen zich niet kandideert voor het W.K. voetbal omdat de capaciteit van het stadion veel te klein is. Waar B en W geen mogelijkheid zien het stadion te vergroten ziet FC Groningen dat kennelijk wel. In elk geval is FC Groningen zeer ambitieus en wil deze organisatie alles op alles zetten om ook op de langere termijn mee te draaien in de (sub-)top. En daar hoort op termijn dan een aanzienlijk groter stadion bij , aldus Hans Nijland.

(www.fcgroningen.nl)