nieuws

05 dec 2012, 16:04

FC Groningen geeft gratis kaartjes weg aan klanten voedselbank

In een gezamenlijke actie stellen FC Groningen en de gemeente Groningen gratis kaarten beschikbaar aan klanten van de voedselbank voor de wedstrijd FC Groningen – VVV-Venlo op zaterdag 15 december.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf woensdag 5 december tot en met dinsdag 11 december kunnen klanten van de voedselbank naast hun voedselpakket ook kaarten voor deze wedstrijd ophalen.

FC Groningen wil met deze actie één van haar kernwaarden benadrukken, namelijk het zijn van een ‘volksclub’. De Trots van het Noorden wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle lagen van de bevolking, dat geldt ook voor het bezoeken van wedstrijden in Euroborg door Stadjers die het financieel het zwaarst hebben. Wat FC Groningen en de gemeente betreft, staat deze actie niet op zich. Beide partijen gaan met elkaar in gesprek om vanaf 2013 samen een manier te zoeken om via de Stadjerspas kaarten voor een gereduceerd tarief aan te bieden aan de Groninger minima.

Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen is zeer te spreken over het gezamenlijke initiatief. “Wij zijn door onze eigen supporters gewezen op de mogelijkheid om als volksclub ook iets te betekenen voor onze medemensen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven een wedstrijd van FC Groningen te bezoeken. Met die opmerking zijn we in gesprek gegaan met de gemeente en dat heeft geleid tot deze prachtige actie. We willen hier graag verdere invulling en een structureel vervolg aan geven, passend bij een andere kernwaarde van de club; maatschappelijk betrokken en actief. Wij stellen het zeer op prijs dat de gemeente – in deze toch zware economische tijden – hierin haar verantwoordelijkheid neemt en met ons meedenkt.”

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat alle Stadjers actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Wethouder Sociale Zaken Dig Istha: “Meedoen is niet alleen belangrijk op economisch gebied, maar ook op cultureel, sportief of maatschappelijk gebied. En daar hoort ook bij dat iedere Stadjer die dat leuk vindt, de kans krijgt eens een voetbalwedstrijd in Euroborg te bezoeken. Met deze actie willen we ook de kinderen van de gezinnen, die gebruik maken van de voedselbank, een leuke avond bezorgen in deze dure decembermaand.”

Steeds meer mensen kunnen het niet langer betalen om met hun gezin een dergelijk uitje te ondernemen. Voor een steeds grotere groep mensen is het zelfs financieel onmogelijk om te voorzien in hun dagelijkse kosten voor levensonderhoud. Deze mensen zijn aangewezen op de voedselbank. De voedselbank is sinds 10 jaar actief in Groningen en ondersteunt huishoudens met een wekelijks voedselpakket.