nieuws

09 dec 2009, 09:09

FC Groningen niet alleen sportief maar ook financieel in zwaar weer

Dat het niet goed gaat met FC Groningen op het sportieve vlak, is algemeen bekend. Maar ook financieel staat de club er slechter voor dan vaak wordt gedacht. Dat zegt algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen. De verslechterde financiele situatie is een gevolg van blessures van spelers, een afname van de inkomsten uit televisierechten, een tekort op de begroting en van de economische crsis. “We moeten daarom realistisch zijn en concluderen dat we bezig zijn aan een zeer moeizaam seizoen en dat het na jaren van succes nu even minder is", aldus Nijland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hans Nijland zegt een en ander op de website van FC Groningen.Nijland stelt er onder meer:


“Kenmerkend voor de fase waarin we zitten, zijn waarschijnlijk de drie kruisbandblessures van achtereenvolgens Petter Andersson, Ondrej Svejdik en Sepp De Roover. Wij kunnen ons niet heugen welke club in slechts een paar maanden tijd drie eerste selectiespelers met dezelfde zware blessure is kwijtgeraakt. Naast de personele onderbezetting die je hierdoor binnen je selectie krijgt, heeft het ook financiële gevolgen. De verzekering keert namelijk pas uit als een speler na een jaar nog uit de roulatie is. Voor die tijd draait de club op voor de salariskosten van de betreffende geblesseerde speler.”

Versterkingen
“De meest gestelde vraag onder de achterban is waarschijnlijk dan ook of er versterkingen te verwachten zijn om het tij te doen keren. Hierboven hebben we al uitgelegd dat de blessures ook financiële consequenties hebben, maar daarnaast zijn er nog drie belangrijke aspecten die er voor zorgen dat de financiële positie van de club een andere is dan wellicht wordt verondersteld.”

“Om te beginnen hebben we vorig jaar op de begroting gewerkt met een tekort van één miljoen euro, waar we overigens binnen zijn gebleven. Ook dit jaar stevenen we af op een tekort, zoals reeds gemeld op de persdag bij de aanvang van dit seizoen.”

Televisiegelden
“Feit is ook dat we dit seizoen opnieuw minder inkomsten krijgen uit televisiegelden. Was dat twee jaar terug nog 70 miljoen euro voor alle Eredivisieclubs, vorig jaar was dat 60 miljoen euro en dit seizoen is dat teruggelopen tot een pot van 50 miljoen euro.”

“Een derde, en niet geheel onbelangrijk aspect, is natuurlijk de economische crisis. Hoewel wij commercieel op volle kracht werken om de markt te interesseren voor FC Groningen, blijft het op dit moment moeilijk om sponsorovereenkomsten af te sluiten. De economische crisis raakt het bedrijfsleven hard en onze commerciële relaties blijven hierbij niet buiten schot. Dit betekent dat we te maken hebben met faillissementen van relaties, bedrijven die de hand op de knip houden en bezuinigen in het uitgavenpatroon, waaronder het investeren in sponsoring bij FC Groningen.”

Inkomstenstroom
“Dit alles maakt dat onze inkomstenstroom, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, niet groeit. Wij moeten, net als de wereld om ons heen, een pas op de plaats maken. Een veel gehoord geluid is in dat geval: ‘Maar Marcus Berg is toch voor een recordbedrag verkocht, waar is dat geld gebleven?’ Die opmerking snappen we en behoeft om die reden ook een toelichting. Het is in de voetballerij niet ongebruikelijk dat grote transfersommen – en daar praten we ook in dit geval over – in termijnen worden betaald. HSV betaalt de transfersom voor Marcus Berg in vier termijnen, waarvan de laatste pas in 2012.”

“Tel daarbij op dat wij ook een percentage van de transfersom dienen uit te keren aan Bergs vorige club IFK Göteborg en aan onze investeerders – hetgeen een gegeven is en geen probleem, want zonder deze mensen hadden we spelers als Luis Suárez en Marcus Berg niet eens kunnen aantrekken – én het feit dat we ook geherinvesteerd hebben in het aantrekken van een aantal nieuwe spelers en het mag duidelijk zijn dat wij in de huidige omstandigheden niet zomaar even cash geld op de plank hebben liggen.”

Realistisch
“We moeten daarom realistisch zijn en concluderen dat we bezig zijn aan een zeer moeizaam seizoen en dat het na jaren van succes nu even minder is. Wij zijn net als onze achterban begaan met de club en begrijpen de bezorgdheid, maar moeten de situatie van dit moment ook kunnen accepteren. In sport kun je niet steeds winnen, je krijgt altijd weer een keer te maken met sportief mindere tijden. We zijn sinds de overgang naar Euroborg verwend geraakt met voorspoed en dit is voor ons allen een nieuwe situatie waarmee we moeten leren omgaan.”

www.fcgroningen.nl