nieuws

08 nov 2007, 17:05

Extreem hoog water verwacht: waterschap neemt maatregelen

Het waterschap Noorderzijlvest bereidt zich voor op de storm die voor donderdagnacht en vrijdag verwacht wordt. Donderdagavond om 23.30 uur wordt in Delfzijl de hoogste waterstand verwacht van 2.80 meter boven NAP. Dit betekent dat het waterschap paraat is voor een eventuele sluiting van de coupures in Delfzijl. Dat is nodig bij een stand vanaf 3 meter boven NAP.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verwachting is dat het water vrijdagochtend een stand van 4.00 meter boven NAP bereikt. Het waterschap stelt dan een volledige dijkbewaking in vanaf 8.00 uur.

De verschillende niveau’s van dijkbewaking stelt het waterschap in op basis van de verwachte waterstanden en de weersverwachtingen. Bij hevige storm, met name vanuit noordelijke tot noordwestelijke richting, en verwachte waterstanden vanaf NAP + 2.60m worden voorbereidingen getroffen voor het sluiten van de dijkdoorgangen of coupures rond het haventerrein van Delfzijl. Dit is het eerste niveau van dijkbewaking, het zogenaamde beperkt alarmpeil.

Vervolgens worden bij verwachting van waterstanden vanaf NAP + 3.00m en hevige storm de dijkdoorgangen daadwerkelijk gesloten en wordt het beperkt alarmpeil uitgebreid met een beperkte bezetting van de centrale post en enkele dijkposten. Dit zal vannacht het geval zijn.

Bij verwachte waterstanden hoger dan NAP + 3.80m in combinatie met hevige storm treedt het alarmpeil in werking met een volledige dijkbewaking. Alle dijkwachtploegen worden dan van tevoren opgeroepen. Bij nog hogere verwachte waterstanden, boven NAP + 4.80m, en dezelfde weersomstandigheden volgt dan de hoogste fase van dijkbewaking, het uitgebreid alarmpeil met uitgebreide dijkbewaking. Met waterstanden van 4.00 meter zoals voor morgenochtend verwacht, zal wel een volledige, maar geen uitgebreide dijkbewaking nodig zijn.

De verschillende fases van dijkbewaking maken deel uit van het calamiteitenplan van het waterschap. Vanaf de paraatheidsfase van uitgebreide bewaking zijn meer organisaties, samenwerkend in het crisismanagement Groningen, betrokken.