nieuws

14 mei 2014, 11:11

Extra raadsvergadering Groningse gemeenteraad; nieuwe wethouders geïnstalleerd

Extra raadsvergadering Groningse gemeenteraad; nieuwe wethouders geïnstalleerd

De gemeenteraad van Groningen houdt vanavond uur een extra raadsvergadering om het nieuwe coalitieakkoord te bespreken. Het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ van D66, PvdA, GroenLinks en VVD werd vorige week vrijdag gepresenteerd.


 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de vergadering worden ook de nieuwe wethouders voorgedragen en benoemd. Dat betekent ook dat er enkele nieuwe raadsleden geïnstalleerd zullen worden. Afsluitend worden de vertrekkende wethouders toegesproken door de burgemeester en de raadsnestor.Busbaan


Eerder op de dag, om 16.30 uur, is er al een reguliere vergadering van de raadscommissie Beheer en Vervoer over onder meer over de derde en laatste fase van de aanleg HOV-as West (het doortrekken van de busbaan Koeriersterweg). Daarover wordt al geruime tijd gesproken. Nadat de raad in 2011 een bestemmingsplan vaststelde om het in 2010 vastgestelde tracé in de praktijk mogelijk te maken, stagneerde de voortgang.

Tunnel


Nieuwe omstandigheden zoals de mogelijkheid om de Paterswoldseweg van een tunnel te voorzien leidden tot nader onderzoek. Geconcludeerd wordt dat het oorspronkelijke tracé op een aantal punten moet worden aangepast. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting en ook de leefomgeving van buurtbewoners. Woensdag moet blijken hoe de commissieleden Beheer en Verkeer erover denken.

Live
De vergaderingen vinden plaats in de nieuwe raadzaal op het Stadhuis. Zij zijn live te volgen op gemeente.groningen.nl/gemeenteraad.