nieuws

09 dec 2002, 00:12

EXTRA OPVANG IN BARRE KOU VOOR GRONINGSE ZWERVERS

De capaciteit voor de nachtopvang van dak- en thuislozen in de stad Groningen is in verband met de strenge kou, uitgebreid. Normaal zijn er dertig plaatsen beschikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat aantal is in verband met de vorst uitgebreid tot 38. ‘En mochten zich toch nog meer zwervers melden, dan zullen we zeker een oplossing voor hen vinden. Niemand die dat niet wenst hoeft in Groningen in de kou te overnachten’, zegt Wim Koks. Hij is directeur van de Stichting Huis voor Dak- en Thuislozen.
Zijn stichting heeft in de gemeente Groningen vijf opvangvoorzieningen voor zwervers en dak- en thuislozen. Die heeft op dit ogenblik voldoende capaciteit voor alle dak- en thuislozen die zich zelf komen melden.
Het grootste probleem vormen echter de mensen die zich terug trekken uit de samenleving en die geen enkele hulp wensen te accepteren. Meestal gaat het daarbij om mensen met zeer ernstige psychische problemen. Speciaal voor hen is er onlangs in Groningen een ‘tentjesproject’ van start gegaan. Dat houdt in dat de Stichting Huis enkele tenten heeft geplaatst op plekken waarvan men weet dat de geïsoleerd levende zwervers er de nacht door brengen. ‘We hebben ze niet speciaal geplaatst in verband met de kou, maar we zijn daar enkele weken geleden al mee van start gegaan. Toch worden ze nu ook in de kou gebruikt door de zwervers, die meestal niets meer hebben dan een slaapzak. De tenten bieden ook nauwelijks een oplossing. Maar beter iets dan niets’, aldus Koks.
Volgens Koks heeft zijn stichting de tenten geplaatst omdat de wet er niet in voorziet dat mensen die iedere vorm van opvang en hulp weigeren, tegen hun zin in worden opgenomen. ‘Het is zeer onterecht dat die mensen niet tegen hun zin in mogen worden opgenomen. Want dat zou, zeker ook met deze kou, veel beter voor hen zijn. Het enige wat ze momenteel kunnen bieden zijn onze tenten. Maar daar schieten ze heel weinig mee op’, aldus Koks.