nieuws

24 okt 2001, 00:12

Extra openbaar vervoer leidt niet tot minder auto’s bij Groningen; Zuidtangent nu onvermijdelijk?

De inzet van extra openbaar vervoer leidt niet tot een afname van het autoverkeer. Deze opmerkelijke conclusie is afkomstig van Railned, dat een onderzoek verrichtte naar de toekomstige verkeerssituatie rond Groningen. De resulaten van het onderzoek zijn voorlopig maar zijn gepresenteerd door Radio Noord en vanmorgen door het Groninger Dagblad Stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor het onderzoek vormt het plan van de gemeente Groningen om een tientallen miljoenen guldens kostende ‘Zuidtangent’ aan te leggen, een nieuwe ringweg aan de zuidkant van de stad. Maar voordat het ministerie van V en W diep in de buidel tast om dat te betalen, wilde het eerst weten of het mogelijk is de toename van het verkeer met andere middelen te stoppen. Ook de Groningse gemeenteraad wilde weten of het niet beter is de groei van het autoverkeer te stoppen door alternatief openbaar vervoer aan te leggen, zoals Lightrail. Maar uit het onderzoek van RailNed blijkt dat dat te weinig zoden aan de dijk zet.
Maar volgens de Groningse wethouder van economische zaken K. Schuiling (VVD) blijft Lightrail rond Groningen wel degelijk aantrekkelijk. Al is het dan geen wondermiddel, toch blijft het een prachtige aanvulling op het openbaar vervoerssysteem. Daarom gata Schuiling begint november met een gemeentelijke delegatie naar Karsruhe, Straatsburg en Nancy om het openbara vervoer er te bekijken. De PvdA in Provinciale Staten van Groningen concludeert uit het onderzoek dat er niets anders opzit dan om toch maar te investeren in een nieuwe snelweg rond Groningen, de Zuidtangent. ‘De zuidtangent is wel degelijk noodzakelijk’, aldus PvdA fractievoorzitter Hans Gerritsen vanmorgen in het Groninger Dagblad Stad.