nieuws

01 aug 2002, 00:12

Extra geld voor probleemsignalering jonge kinderen

De gemeente Groningen heeft van het rijk bijna vijfhonderd duizend euro gekregen voor het vroegtijdig signaleren van gezondheids- en leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen tot en met 6 jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee kunnen de consultatiebureaus doorgaan met extra activiteiten die vorig jaar in gang zijn gezet. Hieronder vallen de begeleiding van ouders met jonge risicokinderen en de vroegtijdige verwijzing van kinderen met een taalachterstand naar voorschoolse voorzieningen.
Het geld is door het kabinet beschikbar gesteld in het kader van de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering. De gemeente Groningen is hiervoor de coördinerende gemeente in de GGD-regio Groningen.