nieuws

29 okt 2010, 09:09

Explosieve groei vraag naar kinderopvang Groningen

Inn Groningen is sprake van een explosieve groei van de vraag naar kinderopvang. Omdat er daardoor een groort tekort is aan ontstaangekwalificeerde beroepskrachten gaat de gemeente vrouwen met een bijstandsuitkering opleiden tot gastouder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen start maandag het project Gastouders. Bij de start van dit project worden veertien vrouwen met behoud van uitkering binnen een jaar opgeleid tot gastouder. Bovendien zijn de deelnemers na afloop van het traject verzekerd van een baan.
Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Drieluik Projecten uit Almere, Duizendpoot uit Groningen en Flexmoeders.nl.
 

Door de explosieve groei van de vraag naar kinderopvang is er een groot tekort aan gekwalificeerde beroepskrachten. Daarnaast is er een grote behoefte aan flexibele opvang dichtbij huis. De gemeente Groningen ziet het gastouderproject als een unieke mogelijkheid om in deze behoefte te voorzien. Doordat de deelnemers doorstromen naar banen in de kinderopvang en de zorg, draagt het project Gastouders direct bij aan de uitkeringsonafhankelijkheid en de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Baangarantie
Vrouwen met een uitkering of werkzoekende vrouwen zonder recht op een uitkering krijgen binnen het project de kans zich te kwalificeren als gastouder. Sinds 1 januari 2010 is zo’n kwalificatie voor gastouders ook wettelijk verplicht. Uniek hierbij is dat de opleiding gepaard gaat met een baangarantie van 1 jaar bij Flexmoeders.nl.

Het traject
Duizendpoot, onderdeel van stichting WerkPro in Groningen, werft en selecteert de deelnemers en verzorgt de begeleiding van de cursisten gedurende het hele traject. Duizendpoot heeft jarenlange ervaring in het begeleiden naar werk in de zorg en welzijn.
Drieluik Projecten, initiatiefnemer van het project, voert de modulaire en erkende opleiding Helpende Zorg en Welzijn (Mbo niveau 2) met de nieuwe specialisatie Gastouder uit.
Flexmoeders.nl biedt tijdens de opleiding de stageplekken en na 9 maanden een baangarantie van 1 jaar.

Flexmoeders.nl is een gastouderbureau en valt onder de Parentis Groep. Parentis biedt aan meer dan 6000 gezinnen gastouderopvang via een landelijk netwerk van gekwalificeerde gastouders.