nieuws

25 mei 2011, 11:11

Europapark vroeger bewoond door hunebedbouwers

Het Europapark, op de plek waar het pand van SOZAWE komt, was 5500 jaar geleden een nederzetting van hunebedbouwers. Dat concluderen archeologen op basis van vuursteensplinters die bij onderzoek zijn gevonden.
Het Europapark, op de plek waar het pand van SOZAWE komt, was 5500 jaar geleden een nederzetting van hunebedbouwers. Dat concluderen archeologen op basis van vuursteensplinters die bij onderzoek zijn gevonden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In januari van dit jaar is op de nieuwbouwlocatie van SOZAWE een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van toen gevonden vuursteensplinters gaan de onderzoekers ervan uit dat deze plek ongeveer 5500 jaar geleden een kleine nederzetting uit de middensteentijd, de tijd van de hunebedbouwers, was. De toenmalige bewoners waren primair landbouwers, maar ze maakten ook gebruik van wat de natuur hen aan eetbaars bood.

Tijdens het archeologisch vervolgonderzoek, in mei, is een groot gat gegraven, door 2 meter ophoogzand en 1 meter klei, naar de top van de Hondsrugflank. Op de bodem zijn vervolgens honderden aaneengesloten vakjes van 50x50 cm uitgezet. Per 5 cm diepte gaat de grond over een zeef, waar alle resterende flinters en brokjes worden verzameld. Er werd onder andere vuursteen, natuursteen, houtskool en wellicht verbrand bot gevonden. De meest in het oog springende vondsten tot op dit moment zijn een geslepen, granieten bijl, enkele vuurstenen schrabbers (om hout en huid te bewerken), mesjes en een pijlpunt.