nieuws

05 sep 2009, 12:12

Euroborg krijgt dikke concurrent in Veendam

De Hel van het Noorden, de Euroborg, krijgt er in Veendam een dikke concurrent bij. Daar wordt een tweede Hel van het Noorden gebouwd , nu voor SC Veendam. De oost-Groningers krijgen over enkele jaren een stadion in de vorm van een ‘doorontwikkelde banaan’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een stuurgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel stadion voor BV Veendam heeft ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek, dat het Bureau Stadion Advies schreef in opdracht van de gemeente Veendam. Daarmee is de realisatie van het stadion een belangrijke stap dichterbij gekomen.
Het voorliggende ontwerp is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke “banaan concept”, waarbij de langezijde tegenover de hoofdtribune diverse publieke en commerciële functies zal herbergen. Commerciële partijen en de BV Veendam reageren enthousiast op het unieke en slimme ontwerp.


Uit het onderzoek blijkt dat een locatie langs de Rijksweg N33 de meest optimale plek is om tot stadionbouw over te gaan. Het voldoet aan alle gestelde criteria. Qua potentie en ontwikkeling voldoet het eveneens aan de gestelde en gewenste voorwaarden. Ook in financieel opzicht biedt het stadionproject daar goede perspectieven.


Nu de stuurgroep het haalbaarheidsonderzoek heeft omarmd, wordt de rapportage voorgelegd aan B en W van Veendam en aan het bestuur van de BV Veendam. Samen met Bureau Stadion Advies wordt het vervolgtraject bekeken.