nieuws

12 mei 2009, 17:05

Essent en RWE sluiten duurzaamheidscontract

De overname van Essen hangt nog steeds aan een zijden draadje. Gedeputeerde Staten van Brabant zullen volgende week laten weten of zij de verkoop van hun aandelen in Essent aan RWE toch doorzetten. Dinsdag maakten RWE en Essent in elk geval bekend dat ze een overeenstemming hebben gesloten over investeringen in duurzaamheid. Mogelijk dat twijfelende Statenleden van de PvdA in Brabant dan toch nog zullen kunnen leven met de verkoop van de aandelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de energiebedrijven gaat het om bindende afspraken over investeringen in duurzame energie in Nederland. Met het contract worden eerder overeengekomen investeringen van RWE in Nederland ,,nog eens extra bevestigd''. Zo wordt tussen 2009 en 2013 1,5 miljard euro gestoken in windenergie en wordt er geïnvesteerd in technologieën als warmtepompen. Verder bevat het zogeheten duurzaamheidscontract afspraken over serviceverlening in gebieden waar Essent actief is.

Het Duitse RWE wil Essent overnemen. De meeste aandelen van Essent zijn in handen van provincies en gemeenten. Provinciale Staten van Brabant stemde vorige maand met een kleine meerderheid tegen de overname van Essent door RWE. Een van de redenen is dat er te weinig garanties zijn dat in duurzame energie wordt geïnvesteerd. Gedeputeerde Staten van de provincie heeft nog geen besluit genomen.

Volgens beide energiebedrijven is Essent dankzij de ondersteuning van RWE in staat veel grootschaliger dan voorheen te investeren in duurzame energie in Nederland. Er wordt volgens hen een onafhankelijke stichting in het leven geroepen die moet toezien op naleving van de afspraken. Die stichting kan ook naleving afdwingen.