nieuws

21 jun 2000, 00:12

EPON weigert miljoenen belasting aan Eemsmond te voldoen

De gemeente Eemsmond heeft besloten electriciteitsproducent EPON voor de rechter te dagen in een conflict over onroerend zaak belasting. Het conflict gaat over de hoogte van de aanslag voor de electriciteitscentrale in de Eemshaven, de Eemscentrale. Deze werd drie jaar geleden in gebruik genomen en vergde een investering van drie miljard gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens wethouder P. de Boer van Eemsmond heeft het verschil van mening betrekking op een bedrag van circa tien miljoen gulden. Volgens hem heeft Eemsmond een aanslag opgelegd over de waarde van de Eemscentrale, verminderd met de waarde van de werktuigen. Daarbij heeft Eemsmond volgens hem de wettelijk voorgeschreven procedure gevolgd. EPON heeft echter een ander oordeel over wat gerekend kan worden onder het begrip ‘werktuigen’ en vindt daarom dat er een veel lagere aanslag moet komen.
Volgens De Boer is er nu jarenlang geprobeerd om het verschil van mening door overleg uit de weg te ruimen. ‘We zijn nu opgehouden vriendelijk tegen elkaar te zijn en zullen elkaar voor de rechter treffen’, aldus De Boer. Hij rekent er echter op dat een uitspraak van de rechter nog wel jaren op zich kan laten wachten omdat het in een vergelijkbare zaak in Nijmegen elf jaar duurde voordat de rechter een oordeel velde.