nieuws

01 mei 2001, 00:12

Epon: ‘Nieuwe installatie Eemshaven voldoet ruimschoots aan milieunormen’

Elektriciteitsbedrijf Epon stelt dat een nieuw te bouwen afvalvergassingsinstallatie bij de Eemshaven ruimschoots voldoet aan de strenge normen die de milieuwetgeving stelt. Het bedrijf reageert op een aanval van milieugroeperingen, die bang zijn dat de installatie teveel kwik en andere zware metalen zal lozen. Epon laat weten dat uit de milieueffectrapportage blijkt dat de uitstoot van cadmium en kwik zelfs lager zal zijn dan vereist, mede doordat de best mogelijke filtertechnieken worden ingezet om het afvalwater te reinigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kritiek op Epon werd donderdag geleverd in een gezamenlijke brief van de Waddenvereniging, de Milieufederaties Groningen en Friesland en de Duitse gemeente Borkum aan Gedeputeerde Staten van Groningen. De organisaties stellen dat de techniek die Epon wil toepassen niet de best mogelijke is. Volgens de ecolobby vormen installaties die afval verbranden met andere technieken dan die in de Eemshaven worden toegepast technieken een minder zware belasting voor het milieu dan vergassingsinstallaties.
Epon wil in de afvalverwerkingsinstallatie jaarlijks 200.000 ton rioolslib, hout, en ander afval vergassen en daarmee honderd Megawatt elektriciteit opwekken. Uit de cijfers van het bedrijf blijkt dat dit leidt tot een daling van 110.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Om het benodigde groene licht te verkrijgen heeft de ondermening een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) laten uitvoeren en vergunningsaanvragen ingediend om bij de huidige gasgestookte Eemscentrale (een van de schoonste in de wereld) de nieuwe slibvergassingscentrale plaatsen.