nieuws

30 apr 2014, 11:11

Enorme economische impuls voor Groningen door herstel aardbevingsschade

Enorme economische impuls voor Groningen door herstel aardbevingsschade

Het herstel van de aardbevingsschade in de provincie Groningen levert een zeer forse impuls op voor de Groningse economie, zeker wanneer het werk terecht kan komen bij zoveel mogelijk Groninger bedrijven. Dat zou in totaal 7000 manjaren werk kunnen opleveren.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het herstellen van de aardbevingsschade in noord-Groningen levert een forse economische impuls op voor deze regio. Het herstel van schade, het nemen van preventieve maatregelen en het verduurzamen van woningen levert in totaal voor 7000 manjaren werken op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Groningse bureau E & E advies, zo bevestigde woensdag een woordvoerder.

 

Het bureau deed in opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Groningen - Assen onderzoek naar de vraag wat het effect is van de besteding van 1,2 miljard euro die door minister Kamp beschikbaar is gesteld als compensatie voor de schade door de aardbevingen.

 

 

Ook op langere termijn kan de Groningse economie profijt hebben van de werkzaamheden omdat er veel ervaring en expertise opgebouwd kan worden over duurzaam en aardschokbestendig bouwen. ‘Al met al betekenen de werkzaamheden een grote kans voor de door de bevingen getroffen regio’, aldus Geert Visser van het onderzoeksbureau.

 

 

 

Overigens heeft een groep Groningse bedrijven het initiatief genomen om te bevorderen dat zoveel mogelijk van het werk bij Groningse bedrijven terecht komt. Het betreft een initiatief van Lolke Weegenaar uit Onderdendam dat een bedrijf wil oprichten onder de naam ‘Groningen Versterkt’, dat het volledige herstel en de verduurzaming van beschadigde gebouwen wil begeleiden.

 

(Foto: namplatform.nl)