nieuws

10 mei 2001, 00:12

Enige vrouwenbolwerk in Provinciale Staten vakkundig gesloopt

D66 krijgt in Provinciale Staten een mannelijk Statenlid. Dat betekent dat het enige vrouwenbolwerk in de provincie Groningen, de fractie van D66, gesloopt wordt. Dat is mogelijk door het vertrek van Statenlid Renée-Kerdijk

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66-statenlid Renée Kerdijk-Scheepers verlaat Provinciale Staten van Groningen. Zij gaat verhuizen om dichter bij haar werk, als beleidsmedewerker bij de Katholieke Ouderenbond: in Raalte, Overijssel. Daarmee verlaat zij de provincie Groningen en kan zijn niet langer lid zijn van de Provinciale Staten van Groningen.
Renée Kerdijk is sinds de provinciale verkiezingen van 1995 Statenlid en was van januari 1997 tot eind 2000 fractievoorzitter. Ze heeft zich in deze periode met name ingezet voor de portefeuilles Welzijn, Zorg, Cultuur en Bestuur & Financiën. Mede dankzij haar inspanningen is kwaliteit van leven integraal onderwerp geworden van het beleid van de provincie Groningen. Beoogd opvolger is Piet de Vey Mestdagh (40). Hij is woonachtig in Zuidwolde, werkzaam als docent aan de Hanzehogeschool in Groningen, getrouwd en vader van drie kinderen.
Met deze wijziging in samenstelling verliest de D66-fractie haar exclusiviteit als vrouwenfractie. Voor het beleid van de fractie heeft dit echter geen consequenities. Asl fractie met de laagste gemiddelde leeftijd zal D66 zich in de Provinciale Staten van Groningen blijven inzetten voor een provinciaal beleid dat een duurzame samenleving ten goede komt - de voor huidige en de toekomstige generaties.