nieuws

06 jun 2011, 10:10

Energy Valley op achterzijde shirts FC Groningen, GasTerra Flames; Abiant/Lycurgus en Nic./Alfa-college

Vanaf komend seizoen zal de naam Energy Valley prijken op de achterzijde van alle shirts van de topsportclubs in de stad Groningen, te weten FC Groningen, basketbalclub GasTerra Flames, volleybalvereniging Abiant/Lycurgus en de korfballers van Nic./Alfa-college. Deze unieke samenwerkingsovereenkomst wordt mogelijk gemaakt door de Energy Valley Topclub; een samenwerking van de Groenpartners BAM, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports, Imtech, RWE/Essent en diverse groenleden uit de energiesector. Energy Valley is een netwerkorganisatie, die invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als belangrijkste exponent heeft FC Groningen – dat onlangs Essent voor de komende drie seizoenen als hoofdsponsor aan zich verbond – de komende drie seizoenen het initiatief genomen tot het zogenaamde ‘Barcelona-model’, waaruit het idee van gezamenlijke sponsoring van de collega-verenigingen in de stad is ontstaan. De vier sportclubs komen allen uit op het hoogste nationale niveau in hun tak van sport, hebben derhalve landelijke uitstraling en gezonde Europese ambities. Bovendien vertegenwoordigen de vier clubs een breed maatschappelijk draagvlak binnen de samenleving in Stad en Ommeland. De overeenkomst tussen de Energy Valley Topclub en de vier Groningse topclubs geldt voor de komende drie seizoenen.

De Energy Valley Topclub is bij aanvang van dit voetbalseizoen opgestart bij FC Groningen, met als doel de ontwikkelingen in de energiewereld onder de aandacht te brengen van de samenleving en een ontmoetingscentrum te zijn voor de energiesector. Deze succesformule heeft zich in korte tijd bewezen en met de sponsoring van Groningen Topsport wordt een volgende stap gezet. De samenwerking met FC Groningen, GasTerra Flames, Abiant/Lycurgus en Nic./Alfa College biedt een uitgelezen kans om kennis van en over groene energie te promoten.

Energy Valley maakt zich sterk om samen met bedrijven, kennisinstellingen en concreet werk te maken van schone, betrouwbare en innovatieve energie. Dat heeft inmiddels geleid tot vele initiatieven op het gebied van duurzame energievoorziening. Niet voor niets is energie door het huidige kabinet aangewezen als topsector voor de Nederlandse economie. De noordelijke energiesector vervult in de energievoorziening een (inter)nationale sleutelrol.

De Energy Valley Topclub heeft de uitdaging vooral de jeugd meer te interesseren voor techniek en duurzaamheid, zodat de komende jaren aan de groeiende vraag naar goede vakmensen kan worden voldaan. Onderzoek en onderwijs is een belangrijke motor voor Noord-Nederland als energietransitieregio. Een passend arbeidspotentieel is daarbij cruciaal. De topsportclubs in Groningen kunnen bijdragen aan versterking van het energieprofiel van het noorden.