nieuws

02 nov 2013, 10:10

Energy Valley onderschrijft conclusies rapport Commissie Meijer; Minister Kamp neemt adviezen mee in besluit

Stichting Energy Valley onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Commissie Meijer over de compensatie van de schade veroorzaakt door de aardgasbevingen in Noord-Nederland. De stichting vindt dat herstel van vertrouwen bij bewoners cruciaal is voor de continuering van de winning van aardgas. Hoge prioriteit heeft compensatie van de directe schade die daardoor is ontstaan. Daarnaast is het goed dat er fors wordt ingezet op de verbetering van het leefklimaat en de verdere ontwikkeling van het economische klimaat op de langere termijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) hakt in januari de knoop door over de toekomst van de gaswinning. Hij bekijkt daarbij ook maatregelen die positief kunnen uitpakken voor Groningen, stelde hij vrijdag in een reactie op de commissie-Meijer. ,,We moeten kijken wat redelijk is." Hij zal de adviezen van de commissie betrekken bij zijn besluitvorming. PvdA-Kamerlid Jan Vos toonde vrijdag begrip voor de adviezen van de commissie-Meijer. De NAM moet daadwerkelijke schade altijd vergoeden, vindt hij.

Gerrit van Werven, directeur Stichting Energy Valley: “Op basis van het Energy Valley-programma zien we goede mogelijkheden om invulling te geven aan de ambities van de Commissie Meijer. Daarnaast juichen wij toe dat wordt ingezet op de verduurzaming van de woningen in het gebied en lokale opwekking van energie. Dat is namelijk ook in lijn met de maatregelen zoals beschreven in het Nationaal Energieakkoord van de SER. De kennis en ervaring die daarmee wordt opgedaan is van belang voor heel Nederland.”

Energy Valley vindt dat op basis van het door de Commissie Meijer voorgestelde programma de regio een cruciale bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstellingen uit het nationaal topsectorenbeleid.