nieuws

20 feb 2003, 00:12

Emotionele Wallage krijgt toestemming Raad voor preventief fouilleren in Groningen

De politie in de gemeente Groningen mag binnenkort onder strikte voorwaarden preventief fouilleren. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met het houden van een proef van een jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens die periode zal het op bepaalde tijden en plaatsen waar risico’s verwacht worden mogelijk worden ook zonder gerichte verdenking te fouilleren. De burgemeester kan een risicogebied op last van het openbaar ministerie (OM) aanwijzen voor een periode tot twaalf uur. Deze maatregel valt binnen de Gemeentewet. Gemeenten in het land moeten zelf beslissen of ze van de mogelijkheid gebruik willen maken en Groningen heeft nu dus voorzichtig ‘ja’ gezegd. Zogauw het besluit is gepubliceerd is het van kracht.
Het voorstel werd aangenomen met 21 stemmem voor en 17 tegen. De VVD, het CDA, ChristenUnie en de Stadspartij stemden voor. D66, SP, GroenLinks en Student en Stad stemden tegen. Collegepartij PvdA bleek verdeeld.
Burgemeester Wallage verdedigde het voorstel fel en emotioneel. Door onder meer D66 werd gesteld ‘dat Groningen geen Rotterdam is’, dus dat de maatregel te zwaar is gezien de reële gevaren van wapengeweld voor burgers. Wallage meent dat het geweld in de stad reeds ernstig is en verwees naar een dodelijke steekpartij, letterlijk slechts iets buiten de deur van de raadszaal waar het debat gevoerd werd. ,,U behoort mij dit instrument niet te ontnemen’’, aldus Wallage, die beloofde dit instrument slechts ‘met de grootste huiver in te zetten’. Het zal naar verwachting gaan om een handvol acties per jaar om allerlei wapens te vinden, vooral in de binnenstad en rondom voetbalwedstrijden.
D66 bleef desondanks tegen. ,,Burgers gaan zich juist onveiliger voelen in een stad waar zoiets mogelijk is’’, stelde fractievoorzitter Thomas van Dalen. VVD-fractievoorzitter Remco Kouwenhoven erkent dat het inleveren van privacy zeker niet zomaar mag plaatsvinden, maar vindt het onzin dat de maatregel grondrechten schaadt. De tegenstanders in de raad blijven naast de juridische aspecten twijfelen aan het feitelijke effect. Zelfs het fouilleren van grote groepen mensen zou niet veel wapens opleveren en wel veel politieinzet vergen.